Hoe werkt het?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. Afhankelijk van de omvang van de vraag, de situatie en de ernst zal een voorstel worden gemaakt. Dit zal bestaan uit een plan met een gefaseerde aanpak en duidelijke doelstellingen. De stappen zullen worden beschreven en qua inspanning ingeschat.

De persoon of personen die worden ingezet zullen op een urenbasis werken en dit zal open en transparant met u worden afgestemd. Doelstelling is om met een beperkte inspanning zoveel mogelijk inzicht en resultaat te geven.