Technisch verbinden

X-link staat voor het verbinden van projectteams bij het realiseren van civieltechnische projectopgaves in zowel het ontwerp als de uitvoering.

Bij X-link staat het projectresultaat bovenaan. Maar de mens achter de techniek maakt dit mogelijk. Wanneer een project onder druk staat en het gaat niet goed, dan komen we in actie door heldere projectanalyses en oplossingen aan te reiken, maar ook door perspectief en rust in het project te brengen. We brengen ervaring van andere projecten en een brede technische kennis in.

We kunnen vanuit ons netwerk diverse onafhankelijke diensten voorleggen op het gebied van o.a. ontwerp, engineering, detaillering, specificeren, bestekken, contractvoorbereiding, aanbestedingen en management.